Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:
Consumenten

Een exemplaar van deze voorwaarden treft u via onderstaande link aan:
www.noa.nl/media/228756/consumentenvoorwaarden-2014.pdf

 Zakelijk

Een exemplaar van deze voorwaarden treft u via onderstaande link aan:
www.noa.nl/media/184978/noa_leveringsvoorwaarden.pdf

v